Mat enger Rallye an de Schoulufang.

Dënschdes den 20.September hunn eis 7ièmes Schüler, mat  hirem neien  iPad an hat hire Pätteren, e Rallye duerch d’Schoul gemaach.

Mam iPad konnten si QR Coden iwwerall an der Schoul scannen, Froe beäntwerten an Objete laseren an zesummebauen. Dëst Joer nei, war de System vum Parrainage, wou di mi al Schüler deenen neie gehollef hunn sech zurecht ze fannen.

D’Begeeschterung war grouss!​