DP2MM an 3TPMG op der YEP Schoulfoire

Eis Schüler vun der DP2MM a vun der 3TPMG hunn den LPEM op der YEP vertrueden. Si haten hier eege Préifstänn (Pneumatik an Hydraulik) matgeholl an hunn domat de Visiteuren ee breet Feld aus hirer interessanter Ausbildung kenne weisen.