Grousse Besuch am LPEM!

De Kleeschen, den Houseker an eng ganz Trupp Elfen hunn eise Lycée besicht a fir gutt Stëmmung gesuergt. Et si frësch Boxemännercher fir all di brav Schüler*innen gin, a Rutten fir di manner brav…😃

En decke Merci un eise Schülercomité an un eis Elterevereenegung!