De Kleeschen war am Emile Metz

Vill Kuchemännercher a Schocki fir di gutt a fläisseg Schüler*innen vum Kleeschen,  ….an e puer Rutte fir onverbesserlech vum Houseker!

Zesumme mam Sepas an dem Schülercomité hate mir e coole Kleeserchersdag.