Luxembourg Mini Maker Faire

Onst Team “NOT HTML” vum Lycée Privé Emile Metz, mat hirem Prof, dem Här Durbaca, huet op der “Luxembourg Mini Maker Faire” , den 19 Mai 2019 zu Rouspert, am Concours vun den “Luxembourg Youth Robotics Challenge 2019″ déi 2. Plaatz gemaach an den ” Cooperative Award” gewonnen.