Grousst Schachturnéier am Emile Metz

 

Mir woren frou rem Schoulen all kennen bei ons ze empfänken fir den traditionnelen Schachtournéier. Eng 60 Schüler hunn sech fonnt fir matneen Schach ze spillen. Besonnesch freet et ons, dat den Emile Metz, Coupe vum beschten technesche Lycée gewonne huet. Mir freeën ons op dat nächst Turnéier.

Nous avons eu l’énorme plaisir d’accueillir une soixantaine d’élèves à notre tournoi d’échec traditionnel. Nous sommes très fiers que nos élèves ont réussi à gagner la coupe du meilleur lycée technique.

We are glad that many students could attend our traditional chess tournament. Indeed around 60 students played the whole afternoon chess in the LPEM. We are proud to report that our students won the cup for the best technical school.