Den LPEM op der Schoulfoire YEP

Mir hunn d’Geleeënheet vun der Schoulfoire ergraff, fir d’Stäerkte vun eisem Lycée engem grousse Publikum méi no ze bréngen.

E grousse Succès hat eise Makerspace. Vill Schülerinnen a Schüler kruten hei gewisen, wéi een eng flott Platinn léit, wat fir den Een oder Aneren eng grouss Erausfuerderung war.

Di Bescht vun eise Schüler aus den ënnerschiddleche Beräicher, Flugzeugmechaniker, Informatiker (Webdevelopment), Smart Technologies, Konstruktiounsschlesser, Mécanicien de Maintenance a Schräiner, hunn den Emile Metz an de Concoursen vun Luxskills vertrueden. Mir si gespaant op den en oder anere Präis dobäi eraus sprengt.

___________________________________________

 

Eisen Info-Stand

 

 

Eis Informatiker! (Webdevelopment TPIFI)

 

 

Eis Schäiner!

 

 

Eis Konstruktiounsschlesser!

 

 

 

Eis Mécaniciens de Maintenance!

 

 

Eis Elektriker (Smart Technologies)!

 

 

Eis Flugzeugmechaniker!

 

…mat héijem Besuch… 🙂

 

Eise Makerspace!